بورس امروز
1401/03/21
15:09
‌‌❇ توانگری بیمه کارآفرین افزایش می یابد 🔹هیئت مدیره بیمه کارآفرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه خود را به حسابرس و بازرس قانونی شرکت ارائه داد. بر ا...

❇ توانگری بیمه کارآفرین افزایش می یابد🔹هیئت مدیره بیمه کارآفرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه خود را به حسابرس و بازرس قانونی شرکت ارائه داد.


بر اساس این شرکت سرمایه شرکت بیمه کارآفرین از ۹ هزار و ۵۰۴ میلیارد ریال به ۲۱ هزار و ۵۰۴ میلیارد ریال افزایش می یابد.


این افزایش سرمایه ۲۶۲ درصدی از محل سود انباشته صورت می گیرد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔

انتهای خبر

0
0