کارگزاری آبان
1401/02/24
12:42
📈بیشترین حجم معاملات شستا 1.50 میلیارد سهم خودرو 1.07 میلیارد سهم خساپا 441 میلیون سهم خبهمن 399 میلیون سهم کرمان 296 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


شستا ۱.۵۰ میلیارد سهم


خودرو ۱.۰۷ میلیارد سهم


خساپا ۴۴۱ میلیون سهم


خبهمن ۳۹۹ میلیون سهم


کرمان ۲۹۶ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0