کدال۳۶۰
1401/02/10
12:04
#حآفرین #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت ریل پرداز نو آفرین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 315,...

#حآفرین


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت ریل پرداز نو آفرین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۳۱۵,۴۰۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۱۳٪ افزایش داشته است.▪️«حآفرین» با سرمایه ثبت شده ۷,۴۲۸,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۱۵,۴۰۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۳٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۱۰ ۱۲:۰۵:۰۰ (۸۷۶۴۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0