پایگاه خبری انتخاب
1399/10/28
12:07
ادعای وزیر خارجه فرانسه: 🔹 ایران به وضوح در حال ایجاد ظرفیت تسلیحات هسته ای است 🔹حتی اگر تهران و واشنگتن هر دو به برجام بازگردند کافی نیست؛ باید ...

ادعای وزیر خارجه فرانسه:


🔹 ایران به وضوح در حال ایجاد ظرفیت تسلیحات هسته ای است🔹حتی اگر تهران و واشنگتن هر دو به برجام بازگردند کافی نیست؛ باید گفت‌وگوهای سختی درباره فعالیت‌های منطقه‌ای و موشکی ایران داشته باشیمجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲VBu


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0