همفکران
1399/11/13
09:12
#نبض_بازار 📈نماد #خساپا در محدوده مثبت قرار گرفت و سهم با افزایش تقاضا در قیمت 231 تومان با نوسان مثبت در حال داد وستد است.

#نبض_بازار


📈نماد #خساپا در محدوده مثبت قرار گرفت و سهم با افزایش تقاضا در قیمت ۲۳۱ تومان با نوسان مثبت در حال داد وستد است.انتهای خبر

0
0