کدال۳۶۰
1399/10/07
19:21
#دتماد #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30(اصلاحیه) ▪️ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل ...

#دتماد


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)▪️ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۱,۱۶۴,۱۷۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۵۵٪ افزایش داشته است.▪️«دتماد» با سرمایه ثبت شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵,۸۴۹,۰۷۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۳٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۹:۲۱:۵۸ (۷۰۶۷۹۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0