کارگزاری آبان
1400/08/29
09:14
📈نفتی ها در نبود #شپنا و #شزنگ یکپارچه با فشار عرضه،افت قیمت را تجربه می کنند.#شبندر، #شتران، #شاوان، #شسپا، #شبریز، #شبهرن، #شنفت، #ونفت، #شپاس، #...

📈نفتی ها در نبود #شپنا و #شزنگ یکپارچه با فشار عرضه،افت قیمت را تجربه می کنند.#شبندر، #شتران، #شاوان، #شسپا، #شبریز، #شبهرن، #شنفت، #ونفت، #شپاس، #شرانل و #شراز نیز با برتری فروشندگان با گرایش منفی داد و ستد می شوند.


انتهای خبر

0
0