بتاسهم
1401/03/31
17:15
#سامان پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/10/25 مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 11,500,000,000,000 ریال به مبلغ 48,270,000,000,000 ر...

#سامان پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور بهبود ساختار مالی بانک ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته به منظور بهبود ساختار مالی بانک اقدام نماید.انتهای خبر

0
0