بانی فام
1399/10/09
13:14
#وشهر (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال18% سود تا محدوده 7945 ریال در صورت نزول قیمت احتمال2% ضرر تا محدوده 6578 ریال...

#وشهر


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۱۸٪ سود تا محدوده ۷۹۴۵ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۲٪ ضرر تا محدوده ۶۵۷۸ ریال


▫️روند کلی کوتاه مدت : نزولی


▫️پایداری روند : متوسط


▫️شتاب کاهش قیمت : کم


▫️روانشناسی معاملات : هیجان خریداران


▫️زمان تغییر روند : نزدیکانتهای خبر

0
0