تحلیل کاربردی هلالات
1400/12/07
10:00
#سیدکو سال مالی سیدکو منتهی به اسفند است اما زیرمجموعه های سیمانی آن شامل #ساروج #سکرما #سشمال #سمازن #ساربیل سال مالی منتهی به آذر دارند. از دیگ...

#سیدکوسال مالی سیدکو منتهی به اسفند است اما زیرمجموعه های سیمانی آن شامل #ساروج #سکرما #سشمال #سمازن #ساربیل سال مالی منتهی به آذر دارند.از دیگر شرکت های سرمایه پذیر این شرکت با وزن کمتر در پرتفو می توان به #سقاین #ساراب #وتوسم #وبانک اشاره کرد.در بخش غیر بورسی سیمان #فیروزکوه به همراه #فراز_فیروزکوه وزن بالایی دارند. سیمان #نیزار_قم نیز به عنوان یک غیر بورسی برای سیدکو تا حدی سودسازی می کند.این شرکت در سال گذشته ۱۰۶۳ریال EPS ساخت البته نیم بیشتر این سود مدیون فروش سهام بود. در سال مالی جاری ۲۵درصد سود خالص وابسته به سود فروش سهام خواهد بود و در نهایت این هلدینگ به ۱۰۱۵ریال EPS می رسد و سیاست تقسیم سود آن در محدوده ۶۰درصد خواهد بود.

انتهای خبر

0
0