خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/10/28
22:04
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1399/10/28 ♦️نماد P/NAV 1⃣- وپترو ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۸♦️ نماد P/NAV۱⃣- وپترو ۴۶٪۲⃣- پارسان ۵۷٪۳⃣- تاپیکو ۵۸٪۴⃣- پترول ۶۰٪۵⃣- فارس ۶۱٪۶⃣- شوینده ۶۱٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0