اقتصاد آنلاین
1400/03/02
13:00
📌روحانی: مذاکرات را تا توافق نهایی ادامه خواهیم داد رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: 🔹ارقام رشد تولید در بخش‌های مختلف صنعتی کشور، ب...

📌روحانی: مذاکرات را تا توافق نهایی ادامه خواهیم دادرئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:


🔹ارقام رشد تولید در بخش‌های مختلف صنعتی کشور، بهترین شاهد بر بی ثمر بودن سیاست فشار حداکثری آمریکا است.


🔹سیاست دولت، حمایت از صنعت خودروسازی و تقویت توان رقابتی خودروسازهای داخلی است.


🔹با تغییر شرایط و گشایش در دسترسی به بازارهای خارجی، صنعت خودرو فضای مساعدتری را تجربه خواهد کرد.


🔹به مذاکرات در وین تا توافق نهایی ادامه خواهیم داد.
انتهای خبر

0
0