شکارچی سهام
1399/10/09
08:43
آغاز تزریق واکسن ایرانی از امروز 🔹ستاد اجرایی فرمان امام: با صدور مجوز آغاز آزمایش بالینی واکسن کرونا؛ امروز نخستین تزریق انسانی بر روی چند نفر از...

آغاز تزریق واکسن ایرانی از امروز🔹ستاد اجرایی فرمان امام: با صدور مجوز آغاز آزمایش بالینی واکسن کرونا؛ امروز نخستین تزریق انسانی بر روی چند نفر از داوطلبان انجام می‌شود/فارس

انتهای خبر

0
0