اقتصاد آنلاین
1401/06/01
15:20
📌بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار؛ ۴۶درصد مخارج فقط توسط ۲۰درصد خانوارها / کاهش اندک ضریب جینی در سال ۱۴۰۰ 🔹️در سال گذشته ضریب جینی خانوارهای کشور...

📌 بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار؛ ۴۶درصد مخارج فقط توسط ۲۰درصد خانوارها / کاهش اندک ضریب جینی در سال ۱۴۰۰🔹️در سال گذشته ضریب جینی خانوارهای کشور با کاهش اندک به ۰.۳۹۳۸ رسیده است. همچین پرهزینه ترین ۲۰درصد جامعه، ۴۶.۷درصد از کل هزینه‌های اقتصاد را مصرف کرده‌اند.🔹️اقتصادآنلاین؛ در سال ۱۴۰۰ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ۰,۳۹۳۸ است که در مقایسه با سال قبل ۰.۰۰۶۸ کاهش نشان می‌دهد. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۰.۳۷۵۷ و ۰.۳۵۹۴ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۰۰۷۸ و ۰.۰۰۰۴ افزایش نشان می‌دهد.🔹️سال ۱۴۰۰-کل کشور:


سهم بیست درصد کم هزینه ترین و پرهزینه ترین جمعیت به ترتیب ۵,۸۸ و ۴۶.۷۰ درصد است.


نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه ¬ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه ¬ترین به ترتیب ۱۳,۴۶، ۷.۹۴ و ۴.۲۴ است.🔹️سال ۱۴۰۰ مناطق شهری:


سهم بیست درصد کم هزینه ترین و پرهزینه ترین جمعیت به ترتیب ۶,۴۶ و ۴۵.۳۴ درصد است.🔹️نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه ترین جمعیت به ترتیب ۱۱,۵۴، ۷.۰۲ و ۳.۹۱ است.🔹️سال ۱۴۰۰– مناطق روستایی:


سهم بیست درصد کم هزینه ترین و پرهزینه ترین جمعیت به ترتیب ۶,۷۴ و ۴۳.۹۶ درصد است.🔹نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه‌ترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ۱۰,۷۶، ۶.۵۲ و ۳.۶۴ است.🔹در سال ۱۴۰۰ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان کرمان (۰,۲۷۲۹) و بالاترین ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان (۰.۴۹۲۹) مشاهده می‌شود.🔹همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان بوشهر (۰,۲۵۹۳) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان خراسان جنوبی (۰.۳۶۳۳) است/اقتصاد آنلاین

انتهای خبر

0
0