خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/12/22
22:30
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1400/12/22 ♦️نماد P/NAV 1⃣- وپترو ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۰/۱۲/۲۲♦️نماد P/NAV۱⃣- وپترو ۳۶٪۲⃣- پترول ۳۷٪۳⃣- تاپیکو ۵۴٪۴⃣- پارسان ۵۵٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0