نوآوران امین
1401/01/31
19:40
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران(#خبازرس) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 5 درصدی درآمد...

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران(#خبازرس)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۶۲,۳۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۸۲,۱۴۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۰۳ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۱۵۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0