ایبنا
1401/05/31
11:46
📌 #اختصاصی | جزئیات قراردادهای مانایی در صندوق توسعه ملی مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی: 🔷روش جدید تامین مالی از تخلفات و تقلب‌هایی ک...

📌 #اختصاصی | جزئیات قراردادهای مانایی در صندوق توسعه ملیمهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی:🔷روش جدید تامین مالی از تخلفات و تقلب‌هایی که برخی با دریافت تسهیلات ارزی مرتکب می‌شدند جلوگیری خواهد کرد که به این ترتیب با قراردادهای مانایی که ارزی هم خواهد بود منابع در مسیر درست و اصلی خود صرف می‌شود.🔷محاسبات این تسهیلات تماما ارزی خواهد بود اما ریال پرداخت خواهد شد. درواقع این روش تامین مالی برای متقاضیانی است که ریال برای داخل می‌خواهند.این خبر تکمیل خواهد شدwww.ibena.ir/۰۰۰ab۹انتهای خبر

0
0