پایگاه خبری انتخاب
1399/09/05
18:57
♦️ اذعان تلویحی بایدن از وارد نکردن الیزابت وارن و برنی سندرز به کابینه دولت: خارج کردن فردی از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، تصمیم سختی است ♦️ من ی...

♦️ اذعان تلویحی بایدن از وارد نکردن الیزابت وارن و برنی سندرز به کابینه دولت: خارج کردن فردی از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، تصمیم سختی است♦️ من یک دستور کار بسیار بلند‌پروازانه دارم که به آنها در مجلس نیاز دارمجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Sb۳


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0