همفکران
1399/08/28
16:40
#کدال #شفاف_سازی #بفجر 📌‌ اعلام دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین برای سال 1399 از جانب شورای رقابت

#کدال


#شفاف_سازی


#بفجر📌 اعلام دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین برای سال ۱۳۹۹ از جانب شورای رقابتانتهای خبر

0
0