تحلیل با سید علی محسنی
1399/10/04
16:47
#زگلدشت زگلدشت در آذر ماه رکورد فروش ماهانه خود را به مبلغ 19 میلیارد تومان به ثبت رساند. جمع فروش دوره نه ماهه 123 میلیارد تومان بوده که این عدد ...

#زگلدشت


زگلدشت در آذر ماه رکورد فروش ماهانه خود را به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان به ثبت رساند. جمع فروش دوره نه ماهه ۱۲۳ میلیارد تومان بوده که این عدد در دوره مشابه سال قبل ۷۶ میلیارد تومان استانتهای خبر

0
0