اسمارت بورس
1399/11/13
18:07
#فیلتر_سهام دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ 🟣 در برخی فیلترها، تعداد خروجی‌ها بیش از ۲۰ سهم بوده که از بین آنها برای فیلتر ذکر شده، فقط ۲۰ سهم دارای بالاترین ...

#فیلتر_سهام دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹🟣 در برخی فیلترها، تعداد خروجی‌ها بیش از ۲۰ سهم بوده که از بین آنها برای فیلتر ذکر شده، فقط ۲۰ سهم دارای بالاترین ارزش درج شده است.✔️انتهای خبر

0
0