کدال۳۶۰
1401/03/09
19:39
#داسوه ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه داروسازی اسوه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/03/09 ساعت 15:00 🔹 سرمایه ثبت شده:...

#داسوه


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه داروسازی اسوه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ساعت ۱۵:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۳۱۱۴🔹 سود نقدی هر سهم: ۲۲۰۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۳,۳۷۰,۴۷۹ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۳-۰۹ ۱۹:۳۹:۴۹ (۸۸۹۸۴۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0