پایگاه خبری انتخاب
1401/03/03
17:18
سعیدی، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس، در گفتگو با «انتخاب»: 🔹کانون‌های ریزگرد در ایران در حال گسترش هستند 🔹پروژه‌های عظیم سدسازی ترکیه به شدت در ا...

سعیدی، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس، در گفتگو با «انتخاب»:🔹کانون‌های ریزگرد در ایران در حال گسترش هستند🔹پروژه‌های عظیم سدسازی ترکیه به شدت در این موضوع نقش دارد🔹دیپلماسی محیط زیستی ما تا کنون چندان فعال نبوده استجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲qLR


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0