بولتن اقتصادی
1400/05/24
15:47
تدوین پیش‌نویس برنامه عملیاتی توسعه صنعت لوازم خانگی 🔹معاون امور صنایع وزارت صمت از تشکیل شورای سیاست‌گذاری صنعت لوازم خانگی و تدوین پیش‌نویس برنا...

تدوین پیش‌نویس برنامه عملیاتی توسعه صنعت لوازم خانگی🔹معاون امور صنایع وزارت صمت از تشکیل شورای سیاست‌گذاری صنعت لوازم خانگی و تدوین پیش‌نویس برنامه عملیاتی توسعه صنعت لوازم خانگی در چهار محور خبر داد.

انتهای خبر

0
0