بورس پلنر
1399/12/03
17:34
#فجر تداوم فروش های خوب فجر در گزارش بهمن فولاد امیرکبیر کاشان در بهمن ماه 320 میلیارد تومان فروش گزارش کرده که نسبت به ماه گذشته 2 درصد کاهش و نس...

#فجر


تداوم فروش های خوب فجر در گزارش بهمن


فولاد امیرکبیر کاشان در بهمن ماه ۳۲۰ میلیارد تومان فروش گزارش کرده که نسبت به ماه گذشته ۲ درصد کاهش و نسبت به متوسط درآمد فروش شرکت در ۱۰ ماه گذشته ۴۸ درصد افزایش نشان میدهد.


همچنین مبلغ فروش بهمن ماه در مقایسه با متوسط فروش فصل پاییز ۱۶ درصد افزایش داشته است.


نرخ فروش نسبت به ماه گذشته تقریبا بدون تغییر بوده و تناژ فروش نسبت به ماه گذشته ۳ درصد کاهش داشته است. در مجموع ۱۱ ماهه منتهی به بهمن شرکت ۱۴۷,۲۶۱ تن محصول گالوانیزه فروخته که از مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد بیشتر است.


در مجموع ۱۱ ماهه منتهی به بهمن، فجر موفق به کسب ۲۴۸۰ میلیارد تومان فروش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۹ درصد افزایش داشته است.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0