سیگنال یاب روزانه
1401/05/30
23:35
بیشترین #سرانه_خرید حقیقی ها مربوط به سهامی هست که قدرتمندترین خریداران حقیقی رو به ترتیب با بیشترین میزان ریالی خرید برای هر کد داشته اند. میتون...

بیشترین #سرانه_خرید حقیقی هامربوط به سهامی هست که قدرتمندترین خریداران حقیقی رو به ترتیب با بیشترین میزان ریالی خرید برای هر کد داشته اند.میتونید از هر نظر بررسی کنید و زیر نظر بگیرید.۱۴۰۱/۰۵/۳۰
انتهای خبر

0
0