همفکران
1399/11/14
09:21
#نبض_بازار 📈نماد #شستا با افزایش عرضه در کلیت بازار با صف فروش مواجه شد. 📈در گروه بانکی ها تمام نمادها با صف فروش دنبال می شوند. 📈در خودرویی ه...

#نبض_بازار


📈نماد #شستا با افزایش عرضه در کلیت بازار با صف فروش مواجه شد.📈در گروه بانکی ها تمام نمادها با صف فروش دنبال می شوند.📈در خودرویی ها #خساپا و #خودرو با صف فروش واجهند.انتهای خبر

0
0