نوآوران امین
1399/08/21
18:14
معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان(#فولاد5 #تابعه #فولاد) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شر...

معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان(#فولاد۵ #تابعه #فولاد)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان)✅ افزایش ۵۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۸۸,۶۸۸ میلیون ریال به مبلغ ۲۹۲,۴۷۶ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۶۲۲ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۵۲۱۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0