بورسینه
1401/02/19
13:27
🔹در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۳۸۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶هزار و ۵۱۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۹درصد یعنی هزار...

🔹در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۳۸۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶هزار و ۵۱۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۹درصد یعنی هزار و ۲۶۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۶درصد از کل معاملات شد.🔹بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فرآورده‌های نفتی»، «بیمه و صندوق ‌بازنشستگی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «محصولات شیمیایی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.🔹سه نماد #فملی، #شبندر و #خگستر لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به #جم، #کقزوی و #خپارس معطوف بود.🔹مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت ملی صنایع مس ایران معادل ۳۸میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی پتروشیمی جم با برتری ۴۹میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.🔹امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۴۳نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۳۰نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۲۷۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۶۰۰میلیارد تومان بود.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0