نوآوران امین
1401/03/05
11:03
سیمان لار سبزوار (#سبزوا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ✅افزایش ۳۳.۹۱ ...

سیمان لار سبزوار (#سبزوا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱✅افزایش ۳۳.۹۱ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۱۴.۷۴) درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۰


✅رشد ۰.۳۸ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0