بورس۲۴
1401/01/06
14:56
شناسایی سود ۲۵ میلیارد تومانی «شوینده» در اسفند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در اسفند ماه حدود ۲۵ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.

شناسایی سود 25 میلیارد تومانی «شوینده» در اسفند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در اسفند ماه حدود ۲۵ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۲۳۸۰ میلیارد تومان رسید.


شو
انتهای خبر

0
0