بورس۲۴
1401/02/05
16:49
«اخابر» از عملکرد فروردین ماه خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴، شرکت مخابرات ایران گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه خود رامنتشر کرد.

«اخابر» از عملکرد فروردین ماه خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مخابرات ایران گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت مخابرات ایران در دوره ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۵۲۹ میلیارد تومان درآمد کسب نمود


اخابر
انتهای خبر

0
0