بورس۲۴
1401/05/05
14:17
فروش ۴ ماهه «فزر» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پویا زرکان آق دره در ۴ ماهه منتهی به تیر ۷۶میلیارد تومان فروش داشت.

فروش 4 ماهه «فزر» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پویا زرکان آق دره در ۴ ماهه منتهی به تیر ۷۵میلیارد تومان فروش داشت. همچنین در تیر ماه فروش ۳۱ میلیارد تومانی را به ثبت رساند.


فزر
2
انتهای خبر

0
0