پارسیس تحلیل
1399/11/14
10:29
همین قیمت فملی / نمودار تاریخی آن را می بینیم/ قیمت سهم از سقف 83 تومان در دی ماه 92 تا قیمت 30 تومان در شهریور94 سقوط کرد (یک سوم شد) و الان به ...

همین قیمت فملی /نمودار تاریخی آن را می بینیم/ قیمت سهم از سقف ۸۳ تومان در دی ماه ۹۲ تا قیمت ۳۰ تومان در شهریور۹۴ سقوط کرد (یک سوم شد) و الان به ۱۰۰۰ تومان رسیده است بیش از ۳۵ برابر شده است در طی ۵ سال / متوسط بازدهی سالانه در پنج سال اخیر ۷۰۰٪ بوده است.عده ای بعد از سقوط سنگین، فروختند و با ناراحتی بسیار ، عطای بازار را به لقایش بخشیدند ، ولی عده ای که زیان سنگین هم کرده بودند در بازار ماندند و دوام آوردند و ثمر آنرا دیدند.امروز در بازاری صحبت می کنیم که عمده ی سهمها ریزشهای بیش از ۵۰٪ تجربه کرده اند/ اینکه چه سهامی بخریم / اینکه بمانیم یا برویم/ همه ی اینها به انتخاب شما بستگی داردکانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0