اسمارت بورس
1399/10/28
21:03
#کچاد معدني‌وصنعتي‌چادرملو کچاد در محدوده مهم قیمتی می باشد که البته شاهد نزدیک شده قیمت و میانگین 200 روز این نمودار هستیم که می توان در صورت شکس...

#کچاد


معدنی‌وصنعتی‌چادرملوکچاد در محدوده مهم قیمتی می باشد که البته شاهد نزدیک شده قیمت و میانگین ۲۰۰ روز این نمودار هستیم که می توان در صورت شکسته شدن این سطح انتظار افزایش تقاضا در صورت برخورد با میانگین ۲۰۰ را داشته باشیم .♌️انتهای خبر

0
0