کانال کدال
1399/09/17
22:34
📊 نماد: وکبهمن 🏭 شرکت: مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن 📈 حداکثر میزان سهمیه هر فرد: ۱۰۰ سهم 💰 دامنه قیمت: ۱۴٫۲۰۰ الی ۱۴٫۴۸۴ ریال 📆 زمان ثبت سف...

📊 نماد: وکبهمن🏭 شرکت: مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن📈 حداکثر میزان سهمیه هر فرد: ۱۰۰ سهم💰 دامنه قیمت: ۱۴٫۲۰۰ الی ۱۴٫۴۸۴ ریال📆 زمان ثبت سفارش: سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰🔖تخصیص عرضه: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


# وکبهمن #عرضه_اولیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0