حامیان بورس ایران
1399/11/12
10:28
✅ #خساپا با قدرت و نسبت خریدار خوب رو به بالا👏👏 خساپا یگانه منجی بازار

✅ #خساپا با قدرت و نسبت خریدار خوب رو به بالا👏👏خساپا یگانه منجی بازارانتهای خبر

0
0