بولتن اقتصادی
1399/10/28
15:04
غرق‌شدن کشتی روسی در سواحل ترکیه 🔹فرماندار «بارتین» ترکیه از غرق‌شدن یک کشتی باری با پرچم روسیه با نام «آروین» در دریای سیاه خبر داد. عملیات نیروه...

غرق‌شدن کشتی روسی در سواحل ترکیه🔹فرماندار «بارتین» ترکیه از غرق‌شدن یک کشتی باری با پرچم روسیه با نام «آروین» در دریای سیاه خبر داد. عملیات نیروهای امدادی برای نجات ۱۵ خدمه کشتی در حال انجام است.

انتهای خبر

0
0