مهدی ساسانی
1399/08/11
08:13
مسکن در تهران چقدر گران شده است؟ 🔹 میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان در مهر ماه امسال رسید. 🔹 این در حالی است که میانگی...

مسکن در تهران چقدر گران شده است؟🔹 میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان در مهر ماه امسال رسید.


🔹 این در حالی است که میانگین قیمت مسکن پیش از جهش قیمتی در زمستان ۱۳۹۵ برابر با چهار میلیون و ۴۲۹ هزار تومان بود.


🔹به بیان دیگر، در کم‌تر از چهار سال قیمت مسکن در تهران بیش از شش برابر شده‌است.


🔹شدت افزایش قیمت در هفت ماه ابتدایی امسال به حدی بوده‌است که قیمت مسکن از ابتدای امسال در شهر تهران بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته‌است.انتهای خبر

0
0