بورس امروز
1399/08/25
13:25
‌‌❇ عرضه سهام عدالت تا اطلاع ثانوی متوقف شد 🔹یک منبع آگاه گفت: عرضه سهام عدالت تا اصلاع ثانوی و بهبود وضعیت بازار متوقف شد. 🔗 ادامه ی مطلب... 🆔

❇ عرضه سهام عدالت تا اطلاع ثانوی متوقف شد🔹یک منبع آگاه گفت: عرضه سهام عدالت تا اصلاع ثانوی و بهبود وضعیت بازار متوقف شد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0