حسین زمانی
1399/08/11
10:54
حقوقی عزیز:تصور کردید خیلی زرنگ هستید؟ با رنجهای منفی با سفارش های نامتعارف و با استفاده از معاملات الگوریتمی و ربات ، سهم میبرید صف فروش و بعد 250...

حقوقی عزیز:تصور کردید خیلی زرنگ هستید؟ با رنجهای منفی با سفارش های نامتعارف و با استفاده از معاملات الگوریتمی و ربات ، سهم میبرید صف فروش و بعد ۲۵۰ میلیون از صف فروش بر میدارید. این رفتار شما مصداق بارز دستکاری قیمتی و دزدی است برادر.شرم کن و حیا کن.انتهای خبر

0
0