خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/24
20:30
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد | #وتوکا | 📆 1399/08/24 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 17,666 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 9.290 ♦️قیمت بر خالص ...

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد | #وتوکا |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۴🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۱۷,۶۶۶🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۹.۲۹۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۵۲➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0