اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/07
13:06
مس کانال ۷۵۰۰ دلار را فتح کرد! ⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️ 📣کانال اخبار مجامع

مس کانال ۷۵۰۰ دلار را فتح کرد!⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0