کارگزاری آبان
1399/10/10
13:20
📊#مرقام اطلاعیه 99/10/10 *ايران ارقام* تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مجمع عمومی عادی سالیانه روز چهارشنبه مورخ 1399/10/10 برگزار گردید و به حد نص...

📊#مرقام


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۱۰


*ایران ارقام*


تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


مجمع عمومی عادی سالیانه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید
انتهای خبر

0
0