خاور سهم
1400/10/07
12:02
#۱۴۰۰/۱۰/۷ ۱۲:۰۰ خرید کد حقوقی ۰ فروش ۱ کد حقوقی ۱,۲۰۰,۰۰۰ سهم فیلترهای مثبت: ۱. درشت ترین خریداران حقیقی: ۲۰۸.۹۷ ۲. برترین نسبتهای خرید به فروش ۳....

#۱۴۰۰/۱۰/۷


۱۲:۰۰


خرید کد حقوقی ۰


فروش ۱ کد حقوقی ۱,۲۰۰,۰۰۰ سهم


فیلترهای مثبت:


۱. درشت ترین خریداران حقیقی: ۲۰۸.۹۷


۲. برترین نسبتهای خرید به فروش ۳.۸۲


انتهای خبر

0
0