کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/18
09:55
#اختصاصی یک آمار و هزاران حرف بررسی بازدهی ریالی شرکتها از ابتدای سال تا امروز 18 آبان 1399 نشان می دهد که بازدهی ریالی 70 نماد منفی بوده است. ...

#اختصاصییک آمار و هزاران حرفبررسی بازدهی ریالی شرکتها از ابتدای سال تا امروز ۱۸ آبان ۱۳۹۹ نشان می دهد که بازدهی ریالی ۷۰ نماد منفی بوده است.اما برای مقایسه بهتر وقتی بازدهی دلاری را که حساب می کنیم، بیش از ۴۰۰ نماد بازدهی دلاری منفی نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ داشته اند.در جدول فوق شرکتها بزرگ که در سال ۱۳۹۹ بازدهی دلاری منفی داشته اند، قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0