سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/09/06
11:43
#ارزش_معاملات_خرد: 2,911 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-389 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,371,001 🔴 ‎-23,105‎ (-1.7%) #ورود_پول_هوشمند: 🔴 ‎-261 م...

#ارزش_معاملات_خرد: ۲,۹۱۱ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -۳۸۹ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۳۷۱,۰۰۱ 🔴 -۲۳,۱۰۵ (-۱.۷٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🔴 -۲۶۱ میلیارد تومانانتهای خبر

0
0