پایگاه خبری انتخاب
1399/08/18
15:00
♦️العربی الجدید: چند نکته درباره انتخابات آمریکا؛ رفتار ترامپ قابل پیش بینی بود؟ / عواملی که باعث پیروزی بایدن شد، کدامند؟ / آیا اثرگذاری ترامپ بر ...

♦️العربی الجدید: چند نکته درباره انتخابات آمریکا؛ رفتار ترامپ قابل پیش بینی بود؟ / عواملی که باعث پیروزی بایدن شد، کدامند؟ / آیا اثرگذاری ترامپ بر آمریکا، پس از خروج او از کاخ سفید پایان می‌یابد؟🔹بسیاری از این آمار و ارقام به بررسی و تفسیر دلایل نیاز دارد و این مساله پس از شمارش آخرین رای صورت می‌گیرد، بویژه آنکه به مرور نتایج می‌تواند تغییر کند، اما همگی به یک نتیجه واحد ختم می‌شود، حاکی از آنکه ترامپ که یک پدیده در تاریخ سیاست آمریکا محسوب می‌شود، همچنان قادر است افکار میلیون‌ها نفر از مردم خود را اقناع کند. / انتخابجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Rl۰


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0