کافه بورس
1399/11/11
11:02
عملکرد رانفور در دی خوب بوده: خدمات انفورماتیک در 9 ماهه ابتدای سال، میانگین درآمد ماهانه 172 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده بود. در دی ماه با شنا...

عملکرد رانفور در دی خوب بوده: خدمات انفورماتیک در ۹ ماهه ابتدای سال، میانگین درآمد ماهانه ۱۷۲ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده بود. در دی ماه با شناسایی ۲۲۰ میلیارد تومان درآمد، رکورد درآمد ماهانه ی شرکت شکسته شد. رکورد قبلی در تیر ماه همین سال با ۱۹۰ میلیارد تومان رقم خورده بود. مجموع درآمد امسال به ۱،۷۷۰ میلیارد تومان رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته درآمد ۱،۵۸۷ میلیارد تومان بود. در دی ماه درآمدهای حاصل از تراکنش ۱۴۰ میلیارد و درآمدهای پشتیبانی نرم افزار ۵۶ میلیارد تومان بوده است.


انتهای خبر

0
0