بورس۲۴
1401/03/25
17:02
زمان بازارگردانی «دسبحان» مشخص شد

بورس ۲۴: مطابق اطلاعیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران بازارگردانی شرکت سبحان دارو از روز ۱۴۰۱.۰۳.۲۵ آغاز و تا ۱۴۰۱.۰۹.۲۵ ادامه خواهد داشت.

زمان بازارگردانی «دسبحان» مشخص شد

بورس۲۴ : مطابق اطلاعیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران بازارگردانی شرکت سبحان دارو از روز ۱۴۰۱.۰۳.۲۵ آغاز و تا ۱۴۰۱.۰۹.۲۵ ادامه خواهد داشت.


حداقل حجم معاملات روزانه ۱۵۹۸ هزار سهم می باشد.


د
انتهای خبر

0
0